Narzędzia do testowania wiedzy i aplikacje testujące

Narzędzia do testowania wiedzy i aplikacje testujące to rozwiązania informatyczne przeznaczone do weryfikacji wiedzy uczących się w środowisku internetu. Przez narzędzia testujące wiedzę rozumiemy:

  • mechanizmy wbudowane systemu do zdalnego kształcenia przeznaczone do testowania wiedzy,
  • dedykowane aplikacje testujące.

Systemy do zdalnego kształcenia udostępniają co najmniej narzędzia do budowy testów jednokrotnego / wielokrotnego wyboru (sprawdzanych automatycznie przez system, bądź nauczyciela / trenera) oraz obsługę pytań otwartych (sprawdzanych zawsze przez nauczyciela / trenera).

Przez aplikację testującą rozumiemy dedykowane rozwiązanie informatyczne przeznaczone do weryfikacji wiedzy w sytuacji, w której mechanizmy udostępniane przez system do zdalnego kształcenia są niewystarczające. Aplikacje testujące mogą być niezbędne przy weryfikacji wiedzy w sytuacji w której rozpatrywane są nietypowe potrzeby (np. ma być zweryfikowana znajomość programu komputerowego), bądź niezbędna jest emulacji złożonych procesów (np. konieczne jest zrozumienie złożonych procesów technologicznych). W warstwie technicznej aplikacja testująca to kurs e-learningowy zbudowany w taki sposób, że zamiast jednostek uczących służących do przekazywania wiedzy, zawiera elementy przeznaczone do jej testowania.