Szkolenie wspierane przez nauczyciela

Szkolenie wspierane przez nauczyciela (ang. facilitated web based training) to rodzaj szkolenia internetowego w którym źródłem wiedzy są materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej. Uczący się pracuje asynchronicznie w tempie wybranym przez siebie, ale kontrolowanym przez nauczyciela. Nauczyciel organizuje uczącemu się pracę zdalną, identyfikuje problemy, służy radą, wyjaśnia, aktywizuje. Prowadzący może równiez zweryfikować wiedzę uczącego się poprzez wykorzystanie narzędzi testowania wiedzy. W podejściu tym nie zakłada się spotkań synchronicznych z prowadzącym zajęcia (wideokonferencje, sesje czat). Model obejmuje sytuacje w których uczący nie mogą spotykać w modelu tradycyjnym z prowadzącym zajęcia.