Szkolenie prowadzone przez nauczyciela

Szkolenie prowadzone przez nauczyciela to rodzaj szkolenia internetowego, w którym centralną rolę pełni nauczyciel. Model ten przewiduje, że źródłem wiedzy jest prowadzący zajęcia który spotyka się "wirtualnie" z uczącymi się w trakcie spotkań on-line. Spotkania takie mogą mieć charakter wykładowy, bądź konwersatoryjny. Prowadzący przekazuje wiedzę w postaci uporządkowanych wykładów, bądź moderowanych dyskusji. Przyjmuje się, że model ten może być uzupełniony o dowolne materiały w postaci elektronicznej po które student może sięgnąć po (lub przed) zakończenie spotkań on-line.