Szkolenie mieszane

Szkolenie mieszane (inaczej szkolenie komplementarne; ang. blended learning) to model szkolenia, który zakłada że metody nauczania zdalnego są połączone z procesem dydaktycznym prowadzonym w tradycyjnej sali wykładowej. Oznacza to np. że szkolenie może rozpocząć się w modelu tradycyjnym, a następnie może być kontynuowane w dowolnym z modeli pracy na odległość (samokształcenie, szkolenie wspierane przez nauczyciela, szkolenie prowadzone przez nauczyciela).