System LMS/LCMS

System LMS/LCMS (ang. Learning Management System / Learning Content Management System) to system informatyczny (inaczej platforma e-learning) wykorzystywany do prowadzenia kształcenia na odległość w środowisku internetu. Nazwa nawiązuje do faktu, iż systemy tego typu integrują funkcjonalności dwóch typów systemów informatycznych wspierających organizację i prowadzenie kształcenia w środowisku internetu tzn. LMS oraz LCMS.

Funkcjonalności LMS pozwalają na przechowywanie, zarządzanie i publikowanie treści dydaktycznej zapisanych w postaci kursów e-learning oraz dowolnych materiałów w postaci elektronicznej, organizowanie procesu dydaktycznego, kontrolowanie postępów ucznia, zapisywanie i kontrolowanie dostępu do kursów oraz raportowanie o postępach. Funkcjonalności LCMS dają możliwość zarządzania repozytorium kursów e-learningowych, w tym przeszukiwanie treści oraz tworzenie nowych kursów.

Systemy klasy LMS/LCMS pozwalają na realizowanie szkoleń internetowych w trybie on-line w trybach synchronicznym, asynchronicznym oraz w formie samokształcenia. W warstwie funkcjonalnej systemy klasy LMS/LCMS odpowiadają funkcjonalnościom systemów klasy VLE (ang. Virtual Learning Environement).